Noćna vežba 250. raketne brigade za PVD

Sreda, 1.11.2017 | Obuka

Pripadnici Prvog raketnog diviziona 250. raketne brigade za PVD sinoć su u kasarni „Major Dragutin Gavrilović“ u Zucama realizovali pokaznu vežbu „Raketa 2017“.

Kroz nekoliko radnih tačaka pripadnici raketno-tehničke baterije Prvog raketnog diviziona su prezentovali borbeni rad u noćnim uslovima uz korišćenje rasvete za tehnički položaj u poljskim uslovima rada. Prezentovane radne tačke obuhvatile su kompletan proces priprema raketa za vatrenu upotrebu u skladu sa tehnološkim procesom. Iako su procesi koji su prezentovani vremenski normirani, težište je bilo na pravilnosti u radu.

Zamenik komandira raketno-tehničke baterije kapetan Miljan Marković ističe da je visok stepen obučenosti pripadnika jedinice ključan za uspešnu realizaciju zadataka u ovakvim uslovima.

Pukovnik Milan Popović, zastupnik komandanta 250. raketne brigade za PVD, je obraćajući se pripadnicima raketno-tehničke baterije pohvalio njihov rad i zalaganje ističući da je dosta truda i vremena uloženo u ovaj proces kako bi se ispoštovali svi segmenti neophodni za ostvarivanje predviđenog cilja. 

U završnoj analizi vežbe pukovnik Popović je ocenio da je vežba pravilno realizovana  i da je cilj u potpunosti ostvaren. Naglasio je da vežbe ovakvog tipa treba što češće organizovati kako zbog obuke pre svega mladih starešina tako i obuke jedinica u celini.

Povezane vesti