Obuka tehničkog osoblja za održavanje helikoptera Mi-17

Utorak, 8.2.2022 | Obuka
Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici u toku je obuka tehničkog osoblja iz sastava 204. vazduhoplovne brigade za održavanje helikoptera Mi-17.

Jednomesečnu obuku prolaze oficiri i podoficiri tehničke službe koji se osposobljavaju za samostalan rad na opsluživanju i održavanju helikoptera Mi-17, kao i kandidati za mehaničare-letače, koji će po uspešnom završetku ove obuke nastaviti dodatno osposobljavanje tokom letačkih zadataka na ovom tipu vazduhoplova. 

Programom obuke su obuhvaćeni teorijski i praktični sadržaji iz oblasti održavanja vazduhoplovnih motora, elektroenergetskih sklopova i opreme za komunikaciju, navigaciju i spasavanje pilota, sa posebnim osvrtom na tehničku pripremu vazduhoplova za letenje.

Obuka tehničkog osoblja u vazduhoplovnim brigadama realizuje se redovno i prolaze je sve starešine po prijemu u jedinicu kako se bi se osigurao visok nivo osposobljenosti za rad na održavanju svih tipova vazduhoplova i obezbedili potrebni preduslovi za realizaciju namenskih zadataka ovih jedinica.

Povezane vesti