Otvoren drugi ciklus konkursa za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije

Utorak, 1.8.2023 | Konkursi
Na osnovu odluke vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su danas drugi ciklus konkursa za prijem novih pripadnika u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Prijave za konkurse, koji će biti otvoreni do 30. septembra 2023. godine mogu da podnesu svi zaiteresovani mladići i devojke do 30 godina starosti. Oni koji ispune propisane opšte i posebne uslove, biće upućeni na odgovarajuća medicinska testiranja i psihološke procene, a zatim i na provere fizičkih sposobnosti.

Kandidate koji koji uspešno prođu zahtevne zdravstvene, psihofizičke i bezbednosne kriterijume, očekuje selektivna obuka koja obuhvata više eliminacionih faza, a najuspešniji kandidati dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci uz mogućnost produžetka ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.

One koji postanu pripadnici i stanu u stroj ovih elitnih sastava Vojske Srbije uz kontinuiranu obuku i usavršavanje, očekuje rad sa najsavremenijim naoružanjem i opremom. Mesto rada budućih pripadnika 72. brigade je u garnizonu Pančevo, dok će budući pripadnici „Kobri“ službovati u Beogradu.

Na konkurse se mogu prijaviti i kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem, s tim što će, pre upućivanja na selektivnu obuku, morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozivaju sve zainteresovane kandidate da na delu dokažu odgovornost, spremnost, hrabrost i patriotizam služeći svojoj zemlji kao pripadnici elitnih specijalnih jedinica.

Detaljne informacije o konkursima za prijem u specijalne jedinice mogu se pronaći na sledećim linkovima:Povezane vesti