Obuka tehničkog sastava u 126. brigadi VOJIN

Petak, 18.11.2022 | Obuka
U jedinicama 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja realizuje se redovna obuka tehničkog sastava za održavanje sredstava radarske tehnike.

Obuka se izvodi u radionicama i na radarskim položajima sa ciljem osposobljavanja oficira i podoficira za održavanje složenih radarsko-računarskih sistema, sistema automatizacije i telekomunikaciono-informatičke opreme u propisanim nivoima održavanja. 

Akcenat je na obučavanju novoprimljenih starešina angažovanih u mobilnoj ekipi za hitne intervencije u ovoj jedinici Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Obuka je koncipirana tako da oficirima i podoficirima pruži, pre svega, specifična znanja o principima rada radarsko-računarskih sredstava, kao i postupcima koji se sprovode prilikom održavanja, mehaničkih, računarskih i specijalizovanih hardverskih komponenti, softverskih kompleta i rezervnih sklopova.

Realizacijom ove obuke obezbeđuje se da celokupan tehnički sastav u 126. brigadi VOJIN zadovoljava najviše standarde osposobljenosti neophodne za održavanje visokog nivoa ispravnosti sredstava radarske tehnike, kako bi jedinica mogla nesmetano izvršavati zadatke osmatranja i neprekidne kontrole vazdušnog prostora Republike Srbije.

Povezane vesti