Letačka obuka na „orlovima“ u 98. vazduhoplovnoj brigadi

Četvrtak, 6.2.2020 | Obuka
Na aerodromu „Morava“ i u širem rejonu Kraljeva u toku je redovna letačka obuka pripadnika 98. vazduhoplovne brigade na avionima tipa „orao“ J-22.

Reč je o redovnoj  obuci pilota i tehničkog sastava 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile za realizaciju zadataka u svim meteorološkim uslovima.

Piloti nakon završene tehničke učionice, zemaljske pripreme i uvežbavanja na simulatoru leta, sprovode letačku obuku na vazduhoplovima u svim meteorološkim uslovima. Paralelno sa uvežbavanjem pilota vrši se i obuka tehničkog sastava eskadrile svih specijalnosti. 

Avion „orao“ je lovac-bombarder namenjen za vazduhoplovnu vatrenu podršku jedinicama Kopnene vojske i dejstvo po ciljevima na zemlji. Nalazi se u naoružanju 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile.

Povezane vesti