POČEO ČETVRTI KURS ZA PRVE PODOFICIRE

Utorak, 14.10.2008 | Obuka

U Drugom centru za obuku u Pančevu juče je počeo četvrti Kurs za usavršavanje prvih podoficira. Kao i na tri prethodna kursa, izabrani podoficiri će, tokom pet nedelja teorijskog i praktičnog osposobljavanja, steći znanja neophodna za obavljanje nove dužnosti u četama i bataljonima Vojske Srbije u kojima će biti na službi.

U Drugom centru za obuku u Pančevu juče je počeo četvrti Kurs za usavršavanje prvih podoficira. Kao i na tri prethodna kursa, izabrani podoficiri će, tokom pet nedelja teorijskog i praktičnog osposobljavanja, steći znanja neophodna za obavljanje nove dužnosti u četama i bataljonima Vojske Srbije u kojima će biti na službi.

Prvi podoficiri će, kako je planirano, posebnu pažnju pokloniti individualnoj obučenosti vojnika, statusnim pitanjima podoficira i profesionalnih vojnika i njihovoj karijeri. Kao najkompetentniji saradnici komandira četa i komandanata bataljona za oblasti za koje su nadležni, prvi podoficiri će biti spona na relaciji profesionalni vojnici – podofiri – oficiri i biće uključeni u procenu nivoa osposobljenosti timova u jedinici. Upravo zbog toga, tokom petonedeljnog kursa, oni usavršavaju stručna znanja iz nekoliko oblasti, poput psihologije, upravljanja ljudskim i materijalnim resursima, medjunarodnog ratnog prava i engleskog jezika.

Iskustva stečena tokom prethodnih nekoliko meseci, svedoče o tome da u Pančevu, u Drugom centru za obuku, postoje veoma dobri uslovi za realizaciju kursa za usavršavanje prvih podoficira, što je dobra osnova da i ova generacija budućih prvih podoficira, baš kao i tri prethodne, bude solidno pripremljena za nove odgovorne dužnosti i obaveze.
Ključne reči

Povezane vesti