Centar za obuku kadrova vojne policije

Centar za obuku kadrova vojne policije namenjen je za osposobljavanje pripadnika vojne policije za izvršavanje funkcionalnih poslova i zadataka vojne policije.

Centar za obuku kadrova vojne policije čine Odsek za taktiku, sredstva i opremu vojne policije i Odsek za kriminalističko-tehničke i operativne poslove. Centar je u organizacijskom i funkcionalnom smislu potčinjen Upravi vojne policije Generalštaba Vojske Srbije.

Načelnik Centra za obuku kadrova vojne policije je potpukovnik Jovica Popović. 

Zadaci Centra za obuku kadrova vojne policije


Centar za obuku kadrova vojne policije:

  • realizuje osnovnu i specijalističku obuku profesionalnih pripadnika vojne policije Vojske Srbije,
  • vrši stručno i specijalističko usavršavanje profesionalnih pripadnika vojne policije
  • priprema i izrađuje stručnu literaturu u oblasti obuke i usavršavanja kadrova vojne policije.

Tradicije Centra


Centar za obuku kadrova vojne policije nastavlja tradicije Škole vojne policije, koja je 17. novembra 1955. godine u Pančevu formirana u okviru Školskog centra bezbednosti JNA.

Za 55 godina postojanja Centar je više puta menjao svoje nazive i lokacije, ali mu je svrha postojanja uvek bila obuka pripadnika vojne policije za obavljanje dužnosti u jedinicama i organima vojne policije. Od juna 2009. godine, Centar je pod neposrednom komandom Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije, čime su se stvorile nove mogućnosti i perspektive za obuku i usavršavanje pripadnika vojne policije. 

Nosioci realizacije nastavnog procesa su nastavnici i instruktori iz Centra za obuku i oficiri i podoficiri vojne policije, koji svoje dugogodišnje iskustvo iz rada u jedinicama i organima vojne policije prenose  na polaznike kurseva. 

Centar je u svojoj dugogodišnjoj istoriji obučavao i veliki broj pripadnika stranih armija. U procesu realizacije nastavnih sadržaja Centar sarađuje sa bezbednosno-obaveštajnim strukturama Ministarstva odbrane i sa ustanovama i organima Ministarstva unutrašnjih poslova, kojima je primarni zadatak školovanje kadra za obavljanje poslova u bezbednosnom sektoru.

Kontakt


Adresa: Neznanog Junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-925
Telefaks: +381 (0) 11 2063-284