126. brigada VOJIN

Zona odgovornosti 126. brigade VOJIN je kompletan vazdušni prostor Republike Srbije, a podatke o situaciji u vazdušnom prostoru distribuira svim korisnicima u sistemu odbrane.
 • 126. brigada VOJIN
  Komandant 126. brigade VOJIN, pukovnik Aleksandar Dučić
  • Komandna četa
  • 20. bataljon VOJIN
  • 31. bataljon VOJIN
  • Bataljon za vaduhoplovnotehničko i tehničko održavanje i snabdevanje
Po svojoj organizacijsko-formacijskoj strukturi i opremljenosti, 126. brigada VOJIN namenjena je za:

 • izvršavanje zadatka osmatranja i neprekidne kontrole vazdušnog prostora (VaP) u dodeljenoj zoni odgovornosti,
 • obaveštavanje određenih korisnika sistema odbrane Republike Srbije o situaciji u VaP-u, 
 • navođenje borbene avijacije u lovačkoj nameni, pružanje navigacijske pomoći vazduhoplovima u nuždi i usmeravanje artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva (ARJ za PVD) na ciljeve u VaP-u, 
 • obezbeđenje podataka sistemu komandovanja u protivvazduhoplovnoj odbrani (PVO) radi pravovremenog donošenja odluke i 
 • obezbeđenje održavanja radarsko-računarskih sistema (RRS), sistema automatizacije, sredstava telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja, elektro-agregata i motornih vozila u propisanim nivoima održavanja u jedinicama VOJ(IN).

Komandant 126. brigade VOJIN je pukovnik Aleksandar Dučić.

Zadaci 126. brigade VOJIN


Brigada VOJIN izvršava sledeće zadatke:

 • neprekidno osmatra VaP u zoni odgovornosti
 • blagovremeno otkriva i neprekidno prati ciljeve u VaP-u u granicama taktičko-tehničkih mogućnosti RRS i sredstava za pasivno osmatranje
 • organizuje i vrši prikupljanje, obradu, prikazivanje i distribuciju podataka o situaciji u VaP-u svim nivoima komandovanja u protivvazduhoplovnoj odbrani i određenim korisnicima u sistemu odbrane Republike Srbije 
 • vrši radarsko obezbeđenje i navođenje borbene avijacije u lovačkoj nameni i usmeravanje ARJ za PVD na ciljeve u VaP;
 • pruža navigacijsku pomoć vazduhoplovima u nuždi
 • po potrebi usmerava ostale vrste avijacije;
 • vrši identifikaciju ciljeva u VaP-u; 
 • analizira mogućnosti osmatranja i navođenja u VaP-u i preduzima neophodne mere za njihovo poboljšanje;
 • proučava teritoriju zone odgovornosti i vrši izbor i uređenje osnovnih, rezervnih, lažnih i narednih radarskih  položaja; 
 • vrši održavanje RRS i sistema automatizacije i tehničko održavanje drugih sredstava.

Naoružanje 126. brigade VOJIN


U 126. brigadi VOJIN koriste se sledeća radarsko-računarska sredstva i sistemi:

 • Osmatrački radar S-605/654, 
 • Radar za merenje visine S-613, 
 • Trodimenzionalni radar AN/TPS-70, 
 • Automatizovani sistemi AS-74 i AS-84.

Tradicije 126. brigade VOJIN


Nakon raspada SFRJ, od postojeća tri puka VOJIN, 12. oktobra 1992. godine, formirana je 126. brigada VOJIN.

Tokom borbenih dejstava 1999. godine, jedinica svih 78 dana uspešno obavlja svoje namenske zadatke. Za ispoljenu izuzetnu hrabrost i ostvarene rezultate u odbrani otadzbine tokom borbenih dejstava 1999. godine, jedinica je odlikovana Ordenom narodnog heroja.

Dan 126. brigade VOJIN obeležava se 18. juna. Tog dana 1915. godine srpska Vrhovna komanda izdala je naređenje da se oforme stalne osmatračke signalne stanice, radi označavanja pravca leta neprijateljskih aviona. Na osnovu toga, samo u tadašnjoj Trećoj armiji formirano je više stanica na rejonima Drinske, Timočke i Kombinovane divizije.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-282
Telefaks: +381 (0) 11 3053-134
Mejl: moral.126brvojin@vs.rs

Povezane vesti