OBVT LAZAR 3

Završen kurs o...

Završen kurs o zaštiti civila u mirovnim operacijama

27.04.2018 | Obuka U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je završen petodnevni kurs o zaštiti civila u mirovnim operacijama na operativnom nivou (United Nations Protection of Civilians Course – Operational level).
Otvoren kurs o...

Otvoren kurs o zaštiti civila u mirovnim operacijama

23.04.2018 | Obuka U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je počeo petodnevni kurs o zaštiti civila u mirovnim operacijama na operativnom nivou (United Nations Protection of Civilians Course – Operational level).