204. vazduhoplovna brigada

204. vazduhoplovna brigada je združena taktička vazduhoplovna jedinica čiju osnovnu organizacijsku strukturu čine modularne jedinice ranga eskadrile/bataljona/diviziona.
 • 204. vazduhoplovna brigada
  Komandant 204. vazduhoplovne brigade, brigadni general Milan Elenkov
  • 101. lovačka avijacijska eskadrila (Vitezi)
  • 252. školsko-trenažna avijacijska eskadrila (Kurjaci sa Ušća)
  • 138. transportna avijacijska eskadrila
  • 890. mešovita helikopterska eskadrila (Pegazi)
  • 24. vazduhoplovno-tehnički bataljon
  • 17. bataljon za obezbeđenje aerodroma
  • 177. artiljerijsko-raketni divizion za PVD
Bazira na Vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“.

Komandant 204. vazduhoplovne brigade je brigadni general Milan Elenkov.

Zadaci 204. brigade


Zadaci 204. vazduhoplovne brigade su:

 • kontrola i zaštita vazdušnog prostora Republike Srbije,
 • neposredna vatrena podrška snagama kopnene vojske,
 • prevoženje i transport vazdušnim putem,
 • traganje i spasavanje,
 • izviđanje iz vazdušnog prostora,
 • osnovna i napredna letačka obuka,
 • školovanje kadeta smera avijacije Vojne akademije,
 • logistička podrška sopstvenih i oslanjajućih jedinica,
 • podrška civilnim vlastima.

Naoružanje 204. brigade


204. vazduhoplovna brigada u svom sastavu poseduje:

 • avione mig-29, supergaleb G-4 (1 N-62T), utva 75, An-26, JAK-40,
 • helikoptere gazela, Mi-8 i Mi-17,
 • protivavionski top 40mm bofors,
 • osmatrački akvizicijski radar žirafa,
 • laki prenosni raketni sistem šilo.

Tradicije 204. brigade


Integracijom jedinica RV i PVO koje su bazirale na aerodromu Batajnica: 177. vazduhoplovne baze, 204. lovačkog avijacijskog puka, 252. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile, 677. transportne avijacijske eskadrile, 890. mešovite helikopterske eskadrile i dela 353. izviđačke avijacijske eskadrile, 15. novembra 2011. godine formirana je 204. avijacijska baza, koja je iste godine preformirana je u 204. vazduhoplovnu brigadu.

Izgradnja aerodroma „Batajnica“ trajala je od 1947. do 1951. godine. Aerodrom je svečano otvoren u maju 1951. godine.

204. vazduhoplovna brigada nastavlja tradicije slavnog 6. lovačkog puka, koji je herojski branio Beograd od napada iz vazduha 1941. godine.

Kontakt


Adresa: Pukovnika Milenka Pavlovića bb, 11 273 Batajnica
Telefon: +381 (0) 3106-012, 3106-006
Telefaks: +381 (0) 3106-205
Imejl: odcvs.204ab@vs.rs

Povezane vesti