Vežbovne aktivnosti jedinica Četvrte brigade KoV

Sreda, 6.9.2023 | Obuka
Na poligonu „Pasuljanske livade“ ove nedelje realizuju se vežbovne aktivnosti koje izvode jedinice Četvrte brigade kopnene vojske, uz podršku snaga Ratnog vazduhoplovstva i PVO i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Reč je o planskim aktivnostima koje se realizuju radi unapređenja osposobljenosti komande i jedinica Četvrte brigade za rešavanje taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja operacija i za organizovanje sadejstva i saradnje.

Vežbajuće jedinice u ovoj fazi, u skladu sa dodeljenim misijama i zadacima, realizuju taktička uvežbavanja i vežbe sa bojevim gađanjima. Dejstvuje se iz tenkova, oklopnih vozila, borbenih vozila pešadije, samohodnih haubica, protivoklopnih lansirnih oruđa, minobacača, bacača granata i različitog ličnog naoružanja.

U sledećoj etapi vežbe, angažovane snage realizovaće zajednička taktička uvežbavanja i pripremna, školska i bojeva gađanja u noćnim uslovima, a intenzivne aktivnosti na poligonu završiće se taktičkom vežbom sa bojevim gađanjem ojačane taktičke grupe u izvođenju borbenih operacija.

Povezane vesti