Uručena priznanja za najbolje naučne radove u 2018. godini

Petak, 19.4.2019 | Aktuelnosti

U Domu Vojske Srbije održana je svečanost dodele godišnjih nagrada Ministarstva odbrane za najbolji naučno-istraživački i doktorski rad u sistemu odbrane, objavljen u toku protekle godine.

Svečanosti su prisustvovali državni sekretar Aleksandar Živković, zamenik načelnika Generalštaba general-major Petar Cvetković sa saradnicima, predstavnici naučnih ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, slušaoci različitih nivoa obrazovanja i usavršavanja i kadeti Vojne akademije.

Za ovogodišnje laureate, kojima je priznanja uručio državni sekretar Aleksandar Živković, izabrani su dr Aleksandar Karai iz Vojne akademije za najbolji naučnoistraživački projekat, a dr Boris Jovanović iz Centra za primenjenu matematiku i elektroniku Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije i dr Bojana Fidanovski iz Vojnotehničkog instituta za najbolje doktorske disertacije.
 
Čestitajući dobitnicima nagrada i podravljajući goste u ime ministra odbrane Aleksandra Vulina i svoje, državni sekretar Aleksandar Živković je istakao da je naučno-istraživačka delatnost u sistemu odbrane integrisana u naučno-istraživački sistem Srbije i predstavlja jedan od glavnih pokretača razvoja i jačanja sistema odbrane.
 
— Uzimajući u obzir da su nauka i inovacije ključni faktor konkurentnosti i razvoja, težište rada naučno-istraživačke delatnosti u Ministarstvu odbrane usmereno je na usavršavanje postojećih sredstava, postupaka i sistema naoružanja i vojne opreme, čiji su prototip inovacije kao rezultat naučnih istraživanja. U periodu od 2014. do 2018. godine urađeno je u proseku 11 inovacija godišnje, što je za oko 10 posto više nego u prethodnom periodu — rekao je državni sekretar Živković i dodao da Ministarstvo odbrane posebnu pažnju poklanja naučnim radnicima koji unapređuju naučno-istraživačku delatnost i tako doprinose jačanju sistema odbrane.
 
U Ministarstvu odbrane učinjeni su značajni koraci na unapređenju i razvoju nauke, rekao je Živković, naglašavajući da je projektovanje novog naoružanja i vojne opreme i njihovo uvođenje u proizvodnju direktan rezultat naučno-istraživačkog rada u sistemu odbrane. Tokom 2018. godine izvršeno je 127 zadataka iz oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, realizovano 89 zadataka verifikacionih i završnih ispitivanja i usvojeno 18 sredstava. U osam projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bilo je angažovano 25 istraživača iz sistema odbrane, a veliki broj istraživača i naučnika iz sistema učestvovalo je na više od 130 različitih naučnih skupova, konferencija, manifestacija i sajmova. Afirmisali smo se i kao organizatori i suorganizatori više naučnih i sajamskih manifestacija kao što su Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner“, i naučni skup „SIMOPIS“, rekao je državni sekretar Aleksandar Živković.
 
Izbor dobitnika nagrade  za ovu godinu obrazložio je pukovnik dr Aleksandar Ilić, načelnik Odeljenja za naučno-istraživačku delatnost, koji je naveo da su za dodelu godišnje nagrade istaknuta četiri istraživačka projekta i šest doktorskih disertacija objavljenih prošle godine.

Dr Aleksandar Karai iz Vojne akademije rukovodilac je nagrađenog istraživačkog projekta „Istraživanje dinamičkog ponašanja vozila pod dejstvom sila opaljenja integrisanog naoružanja“. Major dr Boris Jovanovića iz Centra za primenjenu matematiku i elektroniku Uprave za telekomunikacije i informatiku GŠ VS autor je doktorske disertacije „Efikasan mehanizam kriptografske sinhronizacije u algoritmima selektivnog šifrovanja multimedijalnih sistema nove generacije“, a  dr Bojana Fidanovski iz Vojnotehničkog instituta autor je doktorske disertacije „Kompozitni materijal na bazi bioobnoviljive nezaštićene smole i recikliranog polietilen-tereftalata“.
 
U Domu Vojske Srbije priređena je i izložba naučnih radova, projekata i dostignuća Vojnotehničkog instituta, Centra za primenjenu matematiku i elektroniku Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6), Tehničkog opitnog centra i Instituta za strategijska istraživanja.

Povezane vesti