Vežba Komande 204. brigade „Slobodno nebo 2016“

Sreda, 7.12.2016 | Obuka

U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu ove nedelje se izvodi vežba podržana računarskim simulacijama „Slobodno nebo 2016“, na kojoj Komanda 204. vazduhoplovne brigade uvežbava angažovanje u izvođenju operacije Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Tokom pet dana vežbe, pripadnici komandi 204. vazduhoplovne brigade i neposredno potčinjenih jedinica obučavaju se za pravilnu i brzu procenu situacije, realizaciju procesa donošenja odluke i sprovođenje donetih odluka.

Vežbom rukovodi pukovnik Saša Mijailović iz Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO, a početku vežbovnih aktivnosti je prisustvovao načelnik Uprave za obuku i doktrinu (J-7) Generalštaba brigadni general Marinko Pavlović. 

Simulacione vežbe su nezaobilazan oblik praktične obuke komandi jedinica Vojske Srbije. Simulacioni softver JCATS, koji se koristi u Centru za obuku putem simulacija, obezbeđuje štabnim oficirima i komandama jedinica realistične uslove za standardizovanu obuku za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti