Primopredaje dužnosti u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO

Utorak, 17.1.2017 | Aktuelnosti

U Ratnom vazduhoplovstvu i PVO danas su završene primopredaje dužnosti zamenika komandanta i komandanata brigada na osnovu ukaza predsednika Republike Srbije o postavljenjima na nove dužnosti.

Brigadni general Duško Žarković dužnost zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO predao je brigadnom generalu Savi Milenkoviću koji je do sada obavljao dužnost komandanta 250. raketne brigade za PVD. 

Komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Ranko Živak, osvrćući se na bogatu karijeru dvojice generala, ukazao je na osobine koje treba da poseduje oficir na ovako odgovornoj dužnosti. Profesionalne i ljudske osobine su, kako je istakao, ono što je preporučilo generala Žarkovića za dužnost načelnika Uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije.

Na dužnost zastupnika komandanta 250. raketne brigade za PVD postavljen je pukovnik Milan Popović koji je do sada obavljao dužnost pomoćnika komandanta RV i PVO za operacije. Svečanoj primopredaji dužnosti pred strojem pripadnika 250. raketne brigade u kasarni „Banjica“, osim komandanta RV i PVO prisustvovali su komandanti jedinica i načelnici ustanova lociranih u kasarni. Predajući dužnost, brigadni general Sava Milenković je istakao da je zahvalan i ponosan što je imao priliku da komanduje 250. raketnom brigadom, a svim pripadnicima jedinice poželeo uspeh na ličnom i profesionalnom planu.

Pukovnik Aleksandar Bijelić koji je, ukazom Predsednika, postavljen na dužnost načelnika štaba u Komandi RV i PVO predao je dužnost komandanta 98. vazduhoplovne brigade. Na svečanosti, organizovanoj tim povodom na aerodromu Lađevci, pored komandanta RV i PVO general-majora Ranka Živaka, komandanata i načelnika organizacijskih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i pripadnika 98. vazduhoplovne brigade, prisustvovali su načelnici upravnih okruga, gradonačelnici i predsednici opština sa kojima 98. vazduhoplovna brigada ostvaruje saradnju.

General Živak je obraćajući se prisutnima istakao da su pukovnika Bjelića, tokom obavljanja dužnosti, krasile ogromna energija, motivacija, posvećenost brigadi i želja za postizanjem što boljih rezultata što je doprinelo da 98. vazduhoplovna brigada sve svoje zadatke uspešno i bezbedno izvrši. Dužnost komandanta brigade, koju je pukovnik Bijelić obavljao prethodne četiri godine, do postavljenja novog, obavljaće pukovnik Dejan Vasiljević.

Na aerodromu „Batajnica“ izvršena je primopredaja dužnosti komandanta 204. vazduholovne brigade. Dosadašnji komandant brigadni general Predrag Bandić postavljen je na dužnost šefa Vojnog predstavništa u Misiji Republike Srbije pri NATO. Dužnost komandanta brigade pred svečanim strojem jedinice primio je dosadašnji zamenik komandanta pukovnik Željko Bilić. Predajući dužnost general Bandić se svim pripadnicima 204. vazduholovne brigade zahvalio na saradnji, a pukovniku Biliću poželeo uspeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti. 

Povezane vesti