Analiza funkcionisanja podoficirske podrške komandovanju

Sreda, 26.4.2017 | Aktuelnosti

U Domu Vojske Srbije u Pančevu danas je održan radni sastanak radi analize i definisanja zadataka za unapređenje karijernog razvoja podoficira i funkcionisanja podoficirske podrške komandovanju.

Skupu u Pančevu prisustvovali su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, načelnici uprava Generalštaba, predstavnici Uprave za organizaciju Sektora za politiku odbrane i Škole nacionalne odbrane, komandanti i glavni podoficiri operativnih nivoa, jedinica ranga brigade i samostalnog bataljona i glavni podoficiri Vojske Srbije i Generalštaba Vojske Srbije.

Tokom sastanka izvršena je analiza dosadašnje imlementacije koncepata obuke, stanja i izazova u vezi usklađivanja nivoa osposobljavanja tokom profesionalnog razvoja podoficira i unapređenja instruktorskog modela obuke.

Komandanti jedinica Vojske Srbije imali su priliku da iznesu svoje ocene dosadašnjeg rada prvih i glavnih podoficira i da daju predloge za unapređenje i nadogradnju funkcionisanja podoficirskog kora.

Zaključujući sastanak načelnik Generalštaba je istakao da su postojeći koncepti u funkciji i da je prvim i glavnim podoficirima poverena uloga u izgradnji operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.

–Njihovu ulogu je potrebno stalno analizirati i unapređivati u neposrednoj koordinaciji sa komandnom linijom – istakao je, između ostalog, general Diković.

U drugom delu aktivnosti učesnici sastanka su se upoznali sa načinom realizacije faza osnovne i više obuke podoficira u Centru za obuku podoficira Komande za obuku u kasarni ,,Stevica Jovanović” u Pančevu.   

Povezane vesti