Čestitke načelnika Generalštaba povodom vojnih praznika

Četvrtak, 13.9.2018 | Aktivnosti NGŠ

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković je čestitao praznike pripadnicima roda artiljerije, intendantske službe, vojne policije i Mešovite artiljerijske brigade.

Č E S T I T K A
PRIPADNICIMA RODA ARTILjERIJE, 
POVODOM 14. SEPTEMBRA – DANA RODA

Povodom 14. septembra – Dana roda artiljerije svim pripadnicima roda artiljerije upućujem srdačne čestitke.
 
Ove godine proslavljate veliki jubilej – 100 godina od pripreme proboja Solunskog fronta kada se oko 2.000 artiljerijskih oruđa oglasilo za početak dugoočekivanog napada savezničkih armija na Solunskom frontu.
Vaš rod kao nosilac vatre Kopnene vojske, svojim radom i profesionalnim odnosom prema obavezama i zadacima, doprineo je jačanju obučenosti i morala pripadnika roda, a samim tim i operativnih sposobnosti Kopnene vojske i Vojske Srbije u celini. 
Uveren sam da će napori koje zajedno ulažemo u opremanje i modernizaciju roda artiljerije omogućiti da u narednom periodu na najbolji način opravdate poverenje koje uživate.

Sa željom da ostvarite lične i profesionalne ciljeve, čestitam vam jubilej.


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Ljubiša Diković


Č E S T I T K A
PRIPADNICIMA INTENDANTSKE SLUŽBE,
POVODOM 14. SEPTEMBRA – DANA SLUŽBE

Povodom 14. septembra - Dana intendantske službe svim pripadnicima službe upućujem srdačne čestitke.

Uspešno čuvate tradiciju od 1885. godine kada je ministar vojni, đeneralštabni pukovnik Jovan Petrović, izdao Naredbu broj 1494 o Glavnom intendantstvu i administraciji Vrhovnog štaba.

Uspešnom realizacijom zadataka iz intendantskog obezbeđenja u protekloj godini stvorili ste dobre uslove za život i rad komandi i jedinica, unapređujući logističku podršku i izgradnju operativne sposobnosti Vojske Srbije. 

Čestitam vam praznik, sa željom da i u narednom periodu uspešno realizujete postavljene zadatke.


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Ljubiša Diković


Č E S T I T K A
PRIPADNICIMA VOJNE POLICIJE,
 POVODOM 14. SEPTEMBRA - DANA VOJNE POLICIJE

Svim pripadnicima vojne policije čestitam praznik 14. septembar – Dan vojne policije. 

Naređenjem vrhovnog komandanta oružanih snaga FNRJ broj 31, formirana je vojna policija u Jugoslovenskoj narodnoj armiji čiju tradiciju uspešno baštinite do danas.

U proteklom periodu, zahvaljujući stručnosti, profesionalnom i odgovornom odnosu prema radu i maksimalnom angažovanju, uspeli ste da kvalitetno izvšite brojne zadatke, dajući pun doprinos razvijanju morala i operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

Uveren sma da ćete i ubuduće profesionalno i odgovorno izvršavati sve postavljene zadatke i postizati zapažene rezultate, pružajući pun doprinos unapređenju rada i unapređenju osposobljenosti svojih pripadnika.
Čestitam vam praznik i želim uspeh u daljem radu.  


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Ljubiša Diković


Č E S T I T K A
PRIPADNICIMA MEŠOVITE ARTILjERIJSKE BRIGADE,
 POVODOM 14. SEPTEMBRA - DANA BRIGADE

Povodom 14. septembra – Dana Mešovite artiljerijske brigade, pripadnicima jedinice čestitam praznik. 

Kao naslednici slavnih predaka već 100 godina baštinite tradiciju jedinice koja je toga dana 1918. godine počela artiljerijsku pripremu proboja Solunskog fronta. Svetli primeri vaših prethodnika već dugi niz godina podstiču razvijanje morala pripadnika Vojske Srbije.  

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, odgovornosti i visokom nivou profesionalnosti, potvrdili ste sopstvenu stručnost i osposobljenost i održali nivo operativnih sposobnosti vaše brigade.

Čestitajući Dan jedinice i veliki jubilej, želim vam puno uspeha u radu uveren da ćete i ubuduće profesionalno i kvalitetno izvršavati zadatke koji su vam povereni.  


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Ljubiša Diković

Povezane vesti