250. raketna brigada za PVD

250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva je taktička jedinica namenjena za PVO važnih privredno-ekonomskih objekata i rejona, administrativno-političkih centara i snaga Vojske Srbije od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.
 • 250. raketna brigada za PVD
  Komandant 250. raketne brigade za PVD, pukovnik Novica Gogić
  • Komandna baterija
  • Prvi raketni divizion za PVD
  • Drugi raketni divizion za PVD
  • Treći raketni divizion za PVD
  • 230. samohodni raketni divizion za PVD
  • 240. samohodni raketni divizion za PVD
  • 310. samohodni raketni divizion za PVD
Osposobljena je za pripremu, planiranje i izvođenje defanzivne operacije PVO i nosilac je vatrene moći u sistemu PVO.

Komanda brigade je razmeštena u kasarni „Banjica“ u Beogradu, a potčinjene jedinice u garnizonima Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac.

Komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva je pukovnik Novica Gogić.

Zadaci 250. raketne brigade


Zadaci 250. raketne brigade su:

 • kontrola i zaštita vazdušnog prostora u miru,
 • odvraćanje od agresije vazduhoplovnim snagama i sprečavanje iznenađenja,
 • zaštita mobilizacije i operativnog razvoja Vojske Srbije, 
 • zaštita stanovništva i materijalnih dobara zemlje,
 • protivvazduhoplovna odbrana teritorije, važnih privredno-ekonomskih objekata i rejona i administrativno-političkih centara,
 • protivvazduhoplovna odbrana snaga Vojske Srbije tokom pripreme i izvođenja borbenih dejstava,
 • protivvazduhoplovna odbrana verovatnih vazdušno-desantnih prostorija i
 • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji.

Divizioni su naoružani novonabavljenim raketnim sistemima  „FK-3“ i „pancir S1“ i modernizovanim raketnim sistemima  „neva M1T“ i „kub M2(SM)“. 

U 250. raketnoj brigadi za PVD realizuje se obuka profesionalnog i rezervnog sastava i obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Kruna kolektivne obuke su bojeva gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru, koja su više puta uspešno realizovana na poligonima u zemlji i inostranstvu.

Tradicije 250. raketne brigade


Naredbom Državnog sekretara za poslove narodne odbrane FNR Jugoslavije, 24. novembra 1962. godine formiran je 250. raketni puk PVO, naoružan raketnim sistemom S-75 „dvina“, sa zadatkom protivvazdušne odbrane strategijskog objekta Beograda. Uvođenjem u operativnu upotrebu raketnog sistema S-125M ,,neva“ tokom 1982. godine i formiranjem novih diviziona, 250. raketni puk PVO prerasta u brigadu. U okviru kompleksnih organizacionih promena u RV i PVO, tokom 2007. godine u sastav 250. raketne brigade PVO ulaze i 230, 240. i 310. srd PVO, naoružani raketnim sistemom ,,kub-M2“. Početkom 2020. godine u sastav brigade ulazi artiljerijsko-raketni sistem „pancir-S1“, a tokom 2022. godine i raketni sistem FK-3.

Važan period u istoriji 250. raketne brigade PVO je učešće u odbrani otadzbine od agresije NATO. Za izuzetne podvige i podnete žrtve tokom agresije NATO, brigada je 2000. godine odlikovana najvećim ratnim priznanjem – Ordenom narodnog heroja. 

Brigadi je 2004. godine patrijarh srpski Pavle dodelio gramatu. Predsednik Republike Srbije 2015. godine odlikovao je brigadu Medaljom  za zasluge – zlatnom, a 2022. godine Ordenom belog orla sa mačevima – trećeg stepena.

Brigada čuva sećanje na 28 pripadnika raketnih jedinica koji su u odbrani otadzbine dali svoje živote. 

Dvadeset četvrtog novembra 250. raketna brigada za PVD obeležava Dan jedinice i svoju krsnu slavu, Svetog Stefana Dečanskog.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-104
Telefaks: +381 (0) 11 3053-157
Imejl: 250rbrpvo@vs.rs

Povezane vesti