250. raketna brigada za PVD

250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva je taktička jedinica namenjena za PVO važnih privredno-ekonomskih objekata i rejona, administrativno-političkih centara i snaga Vojske Srbije od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.
 • 250. raketna brigada za PVD
  Komandant 250. raketne brigade za PVD, brigadni general Tiosav Janković
  • Komandna baterija
  • Prvi raketni divizion za PVD
  • Treći raketni divizion za PVD
  • 230. samohodni raketni divizion za PVD
  • 240. samohodni raketni divizion za PVD
  • 310. samohodni raketni divizion za PVD
Osposobljena je za pripremu, planiranje i izvođenje defanzivne operacije PVO i nosilac je vatrene moći u sistemu PVO.

Komanda brigade je smeštena u kasarni „Banjica“ u Beogradu, a potčinjene jedinice u više garnizonima Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac.

U sastavu brigade nalaze se komanda, dva raketna diviziona PVO naoružana raketnim sistemom „neva“ i tri samohodna raketna diviziona naoružana sistemom „kub“.

Komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva je brigadni general Tiosav Janković. 

Zadaci 250. raketne brigade


Zadaci 250. raketne brigade su:

 • kontrola i zaštita vazdušnog prostora u miru,
 • odvraćanje od agresije vazduhoplovnim snagama i sprečavanje iznenađenja,
 • zaštita mobilizacije i operativnog razvoja Vojske Srbije, stanovništva i materijalnih dobara zemlje,
 • protivvazduhoplovna odbrana teritorije, važnih privredno-ekonomskih objekata i rejona i administrativno-političkih centara,
 • protivvazduhoplovna odbrana snaga Vojske Srbije tokom pripreme i izvođenja borbenih dejstava,
 • protivvazduhoplovna odbrana verovatnih vazdušno-desantnih prostorija i
 • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji.

Naoružanje 250. raketne brigade


Raketni divizioni su naoružani raketnim sistemom S-125M1T „neva“, a samohodni raketni divizioni raketnim sistemom 2K12 „kub“. Za neposrednu PVO divizioni su naoružani prenosnim raketnim sistemima PVO „strela 2M“.

U prethodnom periodu je izvršena modernizacija raketnog sistema „neva M1T“, a u toku je modernizacija raketnog sistema „kub M1“ i osmatračkih radara P-12/18.

Obuka


U 250. raketnoj brigadi za PVD se realizuje obuka profesionalnog i rezervnog sastava jedinice i obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem, a brigada pruža i podršku Vojnoj akademiji u školovanju kadeta Vojne akademije na smeru Artiljerijsko-raketne jedinice za PVD. Vrhunac kolektivne obuke 250. raketne brigade su bojeva gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru, koja su više puta uspešno realizovana na poligonu „Šabla“ u Bugarskoj.

Tradicije 250. raketne brigade


Odlukom državnog rukovodstva od 24. novembra 1962. godine formiran je 250. raketni puk PVO, naoružan raketnim sistemom S–75 „dvina“, koji je bio namenjen za odbranu glavnog grada.

Uvođenjem u upotrebu raketnog sistema „neva“ i formiranjem novih diviziona, 1980. godine jedinica je preformirana u raketnu brigadu.

U okviru transformacije Vojske Srbije, 26. aprila 2007. godine u sastav brigade, pored jedinica naoružanih raketnim sistemom „neva“, ulaze jedinice naoružane sistemom „kub“.

Najznačajniji period za 250. raketnu brigadu je 1999. godina, kada je učestvovala u odbrani od NATO agresije. Za postignute rezultate i doprinos u odbrani zemlje, brigada je 2000. godine odlikovana najvećim ratnim priznanjem – Ordenom narodnog heroja. Brigadi je 2004. godine patrijarh srpski Pavle dodelio gramatu, a 2015. je odlikovana zlatnom Medaljom za zasluge.

Brigada čuva sećanja na 28 pripadnika raketnih jedinica koji su u odbrani otadzbine dali svoje živote.

Dan 250. raketne brigade za PVD obeležava se 24. novembra u spomen na dan kad je formiran 250. raketni puk PVO.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-104
Telefaks: +381 (0) 11 3053-157
Mejl: 250rbrpvo@vs.rs

Povezane vesti