Obuka operativnih organa u Vojsci Srbije

Petak, 25.11.2022 | Obuka
U organizaciji Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije prethodne dve nedelje realizovan je Kurs za osposobljavanje operativnih organa.

Ovaj oblik usavršavanja realizuje se svake godine sa ciljem dodatnog osposobljavanja pripadnika Vojske Srbije za obavljanje širokog spektra štabnih poslova na formacijskim mestima operativnih organa u komandama, jedinicama i ustanovama. 

Polaznici kursa su, tokom teorijske i praktične obuke, unapredili svoja znanja za planiranje rada, učešće u procesu donošenja vojnih odluka, organizovanje mera pripravnosti i obezbeđenja, planiranje i realizaciju kontrola, te analizu i vođenje operativne evidencije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Realizacijom ovakvih kurseva unapređuje se osposobljenost štabnih oficira, podoficira i civilnih lica za efikasno obavljanje operativnih poslova, koji su od suštinskog značaja za uspešno funkcionisanje komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Povezane vesti