Početak kurseva za podoficire

Utorak, 23.1.2018 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira danas je započela realizacija Komandno-štabnog kursa i Višeg kursa za podoficire.

Komandno-štabni kurs, deveti po redu, pohađa 18 polaznika, dok će se na četrnaestom Višem kursu za podoficire usavršavati 30 podoficira.

Polaznici će se obučavati za rad na operativno-štabnim dužnostima u komandama ranga bataljona i višim i za izvršavanje individualnih i kolektivnih zadataka na podoficirskim dužnostima.

Početku kurseva u Centru za obuku i usavršavanje podoficira su prisustvovali pomoćnik za operacije komandanta Komande za obuku pukovnik Sreten Egerić, komandant Centra major Saša Puač i glavni podoficir Komande za obuku zastavnik prve klase Nenad Luković.

Povezane vesti