Obuka vojnika roda artiljerije

Sreda, 21.6.2023 | Obuka
Vojnici generacije „mart 2023“ koji drugi deo vojnog roka služe u Mešovitoj artiljerijskoj brigadi intenzivno se obučavaju za realizaciju kolektivnih zadataka.

Oni su raspoređeni u topovsko-haubički divizion i prolaze obuku za borbenu upotrebu vučnih top-haubica 152 mm M-84 „nora“, koje se koriste za pružanje vatrene podrške snagama u operaciji.

U ovoj jedinici vojnici prolaze sadržaje taktičke i vatrene obuke i unapređuju znanja o sredstvima i opremi u rodu artiljerije. Težište u ovoj fazi je na taktici i izvođenju praktičnih radnji, od izviđanja i posedanja vatrenog položaja, preko pripreme i proračuna elemenata za dejstvo do rada posluga nakon izdavanja komande za gađanje.

Mlade artiljerce u nastavku očekuju kompleksniji sadržaji obučavanja na terenu i programska gađanja, na kojima će biti u prilici da pokažu svoju osposobljenost za dužnosti u sastavu posluga top-haubice i da se uvere u vatrene mogućnosti ovog borbenog sredstva.

Vojnici su u Mešovitu artiljerijsku brigadu raspoređeni, na osnovu specijalnosti za koje su regrutovani, nakon uspešno savladane individualne obuke u centrima Komande za obuku. Mnogi od njih će baš u ovoj jedinici zasnovati radni odnos u svojstvu profesionalnog vojnika Vojske Srbije, za šta se već sada mogu prijaviti.

Povezane vesti