Obuka na digitalizovanom raketnom sistemu „oganj“

Ponedeljak, 10.7.2023 | Obuka
Na poligonima Prve brigade kopnene vojske u Sremskoj Mitrovici u toku je obuka vojnika roda artiljerije na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Vojnici su u ovu jedinicu raspoređeni nakon uspešno završenog specijalističkog osposobljavanja u centrima Komande za obuku, radi daljeg obučavanja za realizaciju kolektivnih zadataka roda artiljerije. Oni se nalaze u sastavu posluga digitalizovanih samohodnih višecevnih lansera raketa 128 mm M-17 „oganj“ i intenzivno se obučavaju za njegovu borbenu upotrebu.

Zajedno sa profesionalnim sastavom, vojnici prolaze brojne sadržaje taktičke obuke i uvežbavaju procedure za izvršenje gađanja, od posedanja vatrenog položaja, preko proračuna početnih elemenata za gađanje i korekture artiljerijske vatre, do prelaska na naredni raketni položaj.

Digitalizovani samohodni višecevni lanser raketa M-17 128 mm „oganj“ je savremeni artiljerijski sistem namenjen za ostvarivanje iznenadne i koncentrisane artiljerijske vatre po ciljevima velikih razmera, a njegovim uvođenjem u naoružanje Vojske Srbije značajno su unapređene vatrene mogućnosti jedinica za pouzdanu, brzu i preciznu artiljerijsku podršku tokom izvođenja borbenih operacija.

Povezane vesti