Vežba podržana računarskim simulacijama „Rogozna 2017“

Četvrtak, 30.11.2017 | Obuka

U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu, u toku je vežba podržana računarskim simulacijama „Rogozna 2017“ koju izvode Komande za razvoj Beogradske brigade, Žandarmerija i Crveni krst.

Petodnevnom vežbom, koja se izvodi kao trostepena i dvostrana, rukovodi pomoćnik komandanta za operacije Komande za obuku pukovnik Sreten Egerić.

Tokom višednevnih vežbovnih aktivnosti proverena je sposobnost Komande teritorijalne brigade za planiranje, organizovanje i vođenje odbrambene operacije u uslovima simuliranog računarskog okruženja.

Izvođenjem vežbe provereno je i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, sadejstva sa rodovima Kopnene vojske i između vidova Vojske Srbije, ali i saradnje sa ostalim strukturama sistema odbrane. Proverene su i taktičke radnje, tehnike i procedure, kao i kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja od čete do brigade.

U Vojsci Srbije vežbe podržane računarskim simulacijama su nezaobilazan oblik praktične obuke komandi jedinica. Tokom proteklih godina Centar za obuku putem simulacija je stekao dragocena iskustva u modelovanju, pripremi i realizaciji ovih vežbi, a jedinice u izvođenju vežbi na savremen način.

Povezane vesti