Obuka inžinjerijske čete za učešće u multinacionalnim operacijama

Ponedeljak, 13.9.2021 | Obuka
U rejonu mirnodopske lokacije u Prokuplju, u toku je obuka inžinjerijske čete opšte namene iz sastava Treće brigade kopnene vojske deklarisane za učešće u multinacionalnim operacijama.

Cilj višenedeljne obuke je podizanje nivoa operativnih sposobnosti i interoperabilnosti jedinice za izvršenje složenih zadataka inžinjerije u multinacionalnim operacijama prema standardima Koncepta operativnih sposobnosti.

Težište u ovoj fazi obuke je na praktičnoj upotrebi inžinjerijskih sredstava na zadacima koji ovu jedinicu mogu očekivati u multinacionalnim operacijama, kao što su savlađivanje i otklanjanje prepreka na terenu, izgradnja kampova, zaklona i skloništa, izgradnja i održavanje puteva i mostova. Osim toga, pripadnici inžinjerijske čete realizuju sadržaje iz taktičke, vatrene i fizičke obuke i međunarodnog humanitarnog prava i osposobljavaju se za primenu opštih taktika, tehnika i procedura koje sprovode sve snage u multinacionalnim operacijama.

Inžinjerijska četa opšte namene iz sastava Treće brigade kopnene vojske deklarisana je za učešće u multinacionalnim operacijama 2016. godine, a nakon uspešno realizovane provere po Konceptu operativnih sposobnosti 2019. godine jedinica je dobila sertifikat o spremnosti za učešće u multinacionalnim operacijama i izvršavanje deklarisanih misija i zadataka.

Koncept operativnih sposobnosti predstavlja jedan od oblika saradnje zemalja članica programa Partnerstvo za mir, čijom primenom Vojska Srbije dostiže standarde interoperabilnosti i razvija operativne sposobnosti deklarisanih jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama. Osim inžinjerijske čete opšte namene, Republika Srbije je u okviru Koncepta operativnih sposobnosti deklarisala i jednu motorizovanu pešadijsku četu, dva voda vojne policije i dva voda ABHO.

Povezane vesti