Vežba mehanizovanog bataljona podržana računarskim simulacijama

Četvrtak, 21.9.2023 | Obuka
U Centru za obuku putem simulacija Vojske Srbije ove nedelje se realizuje vežba mehanizovanog bataljona iz sastava Druge brigade kopnene vojske — „Čelični manevar 2023“. 

Na vežbi se, u uslovima simuliranog operativnog okruženja, proverava osposobljenost  komande bataljona za planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u borbenim operacijama Vojske Srbije.

U toku realizacije vežbovnih aktivnosti proverava se i poznavanje načela upotrebe mehanizovanog bataljona u operacijama, sadejstvo sa jedinicama Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i saradnja sa činiocima civilnog okruženja. Akcenat je na primeni taktičkih radnji i štabnih procedura u fazi izvođenja operacija, uz svakodnevnu analizu rada komande u procesu donošenja odluka na svim nivoima komandovanja. 

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku štabnim oficirima i komandama jedinica da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti