Obuka na samohodnim top-haubicama „nora“

Utorak, 31.1.2023 | Obuka
U divizionu Mešovite artiljerijske brigade naoružanom samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 „nora“ u toku je kolektivna obuka profesionalnog sastava za realizaciju borbenih zadataka u skladu sa namenom ove jedinice.

Reč je o redovnoj obuci koja se realizuje sa ciljem održavanja visokog nivoa obučenosti za borbenu upotrebu ovog artiljerijskog sistema i pružanje vatrene podrške jedinicama Kopnene vojske u operacijama.

Posluge na obuci uvežbavaju posedanje vatrenog položaja, pravovremeno otkrivanje ciljeva, upotrebu automatizovanog sistema za upravljanje vatrom i izvršenje posrednog gađanja, u skladu sa zadatim standardima i normama za efikasno dejstvo ovim borbenim sistemom. Akcenat je na praktičnom osposobljavanju starešina i profesionalnih vojnika za dodatne dužnosti u okviru posluga ovog artiljerijskog oruđa.

Samohodna top-haubica 155 mm B-52 M-15 „nora“ je savremeni aritiljerijski sistem koji odlikuje visoka mobilnost i preciznost vatre. Uvođenjem ovog oruđa u operativnu upotrebu unapređena je sposobnost Mešovite artiljerijske brigade za dejstvo snažnom, iznenadnom i brzom vatrom po ciljevima na velikim daljinama.

Povezane vesti