Obuka jedinice vojne policije za učešće u mirovnim operacijama

Utorak, 5.9.2023 | Obuka
Na bazi „Jug“ i poligonu „Borovac“ u toku je realizacija intenzivnog perioda obuke jedinice vojne policije iz sastava Kopnene vojske  za učešće u multinacionalnim operacijama prema programu „Koncept operativnih sposobnosti“. 

Reč je o obuci tokom koje se primenjuju definisane taktike, tehnike i procedure kojima se ostvaruje interoperabilnost snaga iz različitih zemalja i omogućava uspešno izvršavanje vojnopolicijskih zadataka u međunarodnom okruženju.

Pripadnici voda vojne policije, u ovoj fazi obuke, uvežbavaju realizaciju kolektivnih zadataka koji ih mogu očekivati u multinacionalnim operacijama, kao što su kontrola masovnog okupljanja, uspostavljanje kontrolnih punktova, patroliranje, blokada i pretraga terena, vršenje uviđaja, prikupljanje i obrada dokaznog materijala. 

Njih u narednom periodu očekuje taktička vežba u terenskim uslovima na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“, kada će biti realizovani provera i ocenjivanje osposobljenosti i interoperabilnosti ove jedinice.

Koncept operativnih sposobnosti predstavlja jedan od oblika saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir čijom primenom Vojska Srbije dostiže standarde interoperabilnosti i razvija operativne sposobnosti deklarisanih jedinica za učešće u mirovnim operacijama.

Povezane vesti