Управа за обуку и доктрину

Управа за обуку и доктрину (Ј-7) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за развој и управљање системом обуке у систему одбране и за израду доктрина и правила за употребу Војске.
Управа за обуку и доктрину је носилац функција обука и доктрина за систем одбране.

Управи за обуку и доктрину је непосредно потчињен Центар за обуку путем симулација.

У Управи за обуку и доктрину (Ј-7) образују се следеће унутрашње организационе јединице: Одељење за обуку, Одељење за доктрину и правила и Одељење за оперативне и опште послове.

Начелник Управе за обуку и доктрину је бригадни генерал Жељко Петровић.

Задаци Управе за обуку и доктрину


Управа за обуку и доктрину обавља задатке из функција „обука“, „доктрина“ и командна функције.

Функција „обука“


 • Развој, усавршавање и управљање системом обуке, дефинисање јединствених основа система и праћење његове реализације у пракси;
 • Израда системско-нормативних докумената за обуку;
 • Увид у обим и квалитет реализованих задатака и стање обучености;
 • Израда иницијалних докумената за организационе облике практичне обуке;
 • Развој и усавршавање система сертификације индивидуалне обучености и евалуације обучености јединица;
 • Учешће у контролама оперативних и функционалних способности и усаглашености система обуке у командама и јединицама;
 • Планирање, организовање и координација националних и мултинационалних вежби;
 • Праћење и проучавање искуства из области обуке оружаних снага страних земаља и предлагање коришћења њихових достигнућа у обуци;
 • Израда системских докумената и планирање, организовање и реализација садржаја физичке обуке и спорта у Војсци;
 • Планирање новчаних средстава за расходе и приходе по задацима обуке и нормативно уређење материјалне базе обуке и покретање поступака за развој, производњу и набавку покретних средстава за обуку.

Функција „доктрина“


 • Носилац је развоја основних и изведених доктринарних докумената;
 • Носилац је развоја и имлементације система научених лекција у Војсци Србије;
 • Прати  и изучава развој доктрина у страним оружаним снагама, развој технолошког фактора и његов утицај на развој доктрина;
 • Прати, проучава и анализира искуства из операција страних оружаних снага и Војске Србије и предлаже њихову имплементацију у доктринарна документа и обуку и
 • Предлаже организационе моделе команди и јединица Војске на основу правила за употребу.

Функција „командна“


 • Планирање, организовање, руковођење и контрола реализације задатака Управе и Центра за обуку путем симулација (ЦОПС);
 • Организација живота и рада у Управи;
 • Организација унутрашње службе у Управи;
 • Командовање ЦОПС-ом;
 • Организација, анализа и израда извештаја о стању функционалних способности Управе и Центра за обуку путем симулација и
 • Вођење оперативне евиденције Управе.

Одељење за обуку обавља послове који се односе на управљање и развој системa обуке у систему одбране, евалуацију и сертификацију обучености, планирање и реализацију националних и мултинационалних вежби, реализацију садржаја физичке обуке у Војсци Србије и развој ефикасног, дугорочног и стабилног система изучавања енглеског језика у Војсци Србије.

Одељење за доктрину и правила обавља послове који се односе на реализацију задатака из функције војна доктрина.

Одељење за оперативне и опште послове обавља послове који се односе на извршавање задатака за потребе Управе из функција: организација, мобилизација, управљање кадровима, системска и статусна, план одбране, општа логистика, односи са јавношћу, морално-психолошко обезбеђење, оперативни послови, телекомуникације, информатичка подршка и заштита информација. 

Центар за обуку путем симулација је непосредно потчињена јединица Управе намењена за обуку  и евалуацију команди јединица тактичког нивоа при реализацији вежби подржаних рачунарским симулацијама. Пуна оперативна способност ЦОПС достигнута је у јануару 2012. године.

Традиције Управе за обуку и доктрину


Управа је формирана 2005. године као Управа за обуку (Г-7) Генералштаба Војске Србије. Први начелник Управе био је у то време пуковник Милоје Милетић. Управа је у свом саставу имала три одељења:

 • Одељење за обуку родова,
 • Одељење за обуку служби и
 • Одељење за опште и оперативне послове.

Током 2006. године Управа је преформиарана у Управу за обуку и доктрину (Ј-7), a 2007. године постаје носилац функције обука у систему одбране и функције доктрина у Војсци Србије. У 2010. години формира се Центар за обуку путем симулација, као јединица непосредно потчињена Управи.

Контакт


Адреса: Гардијска 5, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2064-122
Телефакс: +381 (0) 11 2064-622

Повезане вести