Управа за оперативне послове

Управа за оперативне послове (Ј-3) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије и функционално је везана за Генералштаб Војске Србије.

У Управи за оперативне послове (Ј-3) образоване су следеће унутрашње организационе јединице: Одељење за планирање операција, Одељење за оперативне и функционалне способности Војске и контроле и Одељење за оперативне и опште послове.

Начелник Управе за оперативне послове је генерал-мајор Желимир Глишовић.

Задаци Управе за оперативне послове


Управа за оперативне послове (Ј-3) реализује следеће задатке: 

 • Учествује у изради предлога одлука за ангажовање Војске и осталих снага у миру и рату;
 • Учествује у изради профила правила употребе и примена стандардизованих процедура;
 • Израђује докумената за планирање и планове рада Управе и Генералштаба;
 • Израђује планове за уређење и припрему територије;
 • Припрема и организује анализе, израде извештаја и наређења за унапређење стања оперативне и функционалне способности Војске Србије;
 • Планира ешелонирање ратних материјалних резерви;
 • Учествује у систему командовања и руковођења Војском, у условима организовања мера приправности;
 • Израђује докумената за спровођење Наредбе о приправности Војске;
 • Води оперативне евиденције за Министарство одбране и Војску Србије;
 • Учествује у изради информације о наоружању по Споразуму о подрегионалној контроли наоружања и „БД-99“;
 • Израђује документа, контроле и оцењивања оперативних и функционалних способности команди, јединица и установа Војске и усаглашености са законима, правилима и прописима;
 • Координира активности примене концепта оперативних способности у Војсци Србије;
 • Врши имплементацију партнерског циља „Оцењивање и сертификација способности“;
 • Предлаже мере за унапређење оперативних и функционалних способности команди, јединица и установа Војске и усаглашености са законима, правилима и прописима;
 • Врши анализу ефикасности контрола и предлаже мере за даљу доградњу система контрола у Војсци Србије;
 • Прати оперативне и функционалне способности Војске Србије и предлаже мере за њихову доградњу;
 • Регулише надлежност и одговорност за обезбеђење објеката, покретних ствари и људства у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • Утврђује носиоце и сараднике за задатке Војске Србије, самостално или у ЗОК;
 • Одобрава коришћења архивске грађе и архивског материјала, насталих у раду Команде Подгоричког корпуса и Команде Морнарице (Друга армија), који су предати Војном архиву;
 • Лектoрише aктa које потписује министар одбране и начелник Генералштаба Војске Србије за потребе организационих јединица Генералштаба Војске Србије и Команде Гарде;  
 • Регулише размештај организацијских јединица Војске Србије и Министарства одбране по гарнизонима и гарнизонским местима и наредбодавно регулише активности председника Републике Србије, министра одбране и начелника Генералштаба Војске Србије приликом обиласка команди, јединица и установа Војске Србије.

Традиције Управе за оперативне послове


Први облик организовања оперативног и штабног органа у војсци, на српском и југословенском простору, успостављен је 5. фебруара 1876. године, када је формирано Оперативно одељење у саставу Главног ђенералштаба Војске Кнежевине Србије, као његово Прво одељење.

Одељење је обављало штабну функцију и оперативне послове за потребе Главног ђенералштаба и за Министарство војске, које је било надређено ђенералштабу.

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1929) и Краљевини Југославији (1929–1941) у Главном ђенералштабу такође је формирано Оперативно одељење, које је у свом саставу имало и обавештајне и саобраћајне органе.

У Врховном штабу НОВЈ (Народноослободилачке војске Југославије) постојао је Оперативни одсек са секцијама, а формирањем Генералштаба Југословенске армије, 1. марта 1945. године, поново је формирано Оперативно одељење, које је 1947. године прерасло у Оперативну управу.

Садашња Управа за оперативне послове (Ј-3) Генералштаба Војске Србије наставља традицију Оперативног одељења Главног ђенералштаба српске војске Кнежевине Србије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Прве управе Генералштаба Југословенске армије, Југословенске народне армије и Војске Југославије, што указује да је једна од управа са најдужом традицијом у Генералштабу. 

Приликом прописивања делокруга рада и надлежности Прве управе наглашавано је да је она „водећа управа“ Генералштаба.

Због важности делокруга рада, попуна Управе је вршена са најискуснијим и најстручнијим кадровима. На руководећим дужностима Прве управе и Управе за оперативне послове налазио се велики број истакнутих војних руководилаца, од којих су неки били и начелници Генералштаба.

Садашњи назив добила је реализацијом организацијско-мобилизацијских промена 2005. године и формирањем Војске Србије и Црне Горе.

Функције и задаци Управе за оперативне послове често су се мењали, допуњавали и усклађивали са начелима одбране, али су штабна функција и оперативни послови непрекидно били у тежишту њеног рада.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-817
Телефакс: +381 (0) 11 2063-139

Повезане вести