Управа за планирање и развој

Управа за планирање и развој (J-5) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за дугорочно планирање употребе, пројектовање организације, припрему мобилизације Војске и опремање наоружањем и војном опремом.
У саставу Управе за планирање и развој су Одељење за планирање употребе, Одељење за организацију и мобилизацију, Одељење за развој и опремање и Одељење за оперативне и опште послове. Управи је непосредно потчињен Технички опитни центар.

Начелник Управе за планирање и развој (Ј-5) је бригадни генерал Милан Поповић.

Задаци Управе за планирање и развој


Управа за планирање и развој је надлежна за:

 • превентивно планирање употребе Војске,
 • учешће у планирању одговора на кризе,
 • пружање стратегијских војних савета у вези с употребом Војске,
 • израду стратегијско-оперативних процена од значаја за употребу Војске и развој, ревизија, координација, дистрибуција и чување планова употребе Војске,
 • пројектовање састава и организацијских целина команди и јединица Војске,
 • дефинисање елемената организацијског развоја команди и јединица Војске,
 • праћење и анализа организацијских поступака и промена у командама и јединицама Војске,
 • предлагање организацијских поступака и промена у Војсци,
 • учешће у изради докумената и прописа из области организације у Војсци, израда наредби за реализацију одлука за организацијско-мобилизацијске промене (ОМП) и праћење реализације ОМП у Војсци,
 • дефинисање елемената мобилизацијског развоја команди и јединица Војске и достављање предлога,
 • планирање и организовање мобилизације Војске,
 • израду, ажурирање и чување Плана мобилизације Генералштаба и вођење евиденције, ажурирање и чување докумената организације и докумената за праћење организације Војске,
 • израду планова научноистраживачког рада за Војску Србије,
 • израду студија и планова опремања Војске наоружањем и војном опремом (НВО), убојним средствима (УбС) и наставним материјалним средствима (НМС),
 • израду тактичких студија и претходних анализа развоја НВО, УбС и НМС,
 • израду програма реализације развоја, НИР-а и модернизације НВО, УбС и НМС,
 • учешће у верификацији квалитета и израда решења за усвајање НВО, УбС и НМС,
 • израду реферата за набавку НВО, УбС и НМС,
 • израду критеријума и норми припадања и попуна команди и јединица НВО, УбС и НМС, давање сагласности за оглашавање вишкова (и расходовање) НВО, УбС и НМС,
 • планирање, организовање, руковођење и контрола реализације задатака Техничког опитног центра (ТОЦ),
 • израду наређења и других докумената из своје надлежности у процесу планирања и реализације задатака ТОЦ,
 • контролу команди и јединица по питањима из своје надлежности и учешће у контроли и оцењивању оперативних и функционалних способности Војске из своје надлежности.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефони: +381 (0) 11 2063-833, 3005-073
Телефакс: +381 (0) 11 3005-053

Повезане вести