Viši kurs za podoficire u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

Ponedeljak, 14.8.2017 | Obuka

Danas je u Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu počeo prvi modul dvanaestog po redu Višeg kursa za podoficire, koji će trajati narednih pet nedelja.

Danas je u Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu počeo prvi modul dvanaestog po redu Višeg kursa za podoficire, koji će trajati narednih pet nedelja. Polaznici ovog kursa su podoficiri koji su završili Osnovni kurs za podoficire i nalaze se na početnim podoficirskim dužnostima u jedinicama Vojske.

Svečanom početku kursa prisustvovali su zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević i glavni podoficir Komande za obuku zastavnik prve klase Nenad Luković.

Svečanost je otvorio komandant Centra potpukovnik Saša Petković koji je polaznicima kursa poželeo uspešan početak, istakavši da novi sistem razvoja podoficira predviđa njihovo konstantno usavršavanje, naglašavajući odgovornost i značaj podoficira u jedinicama Vojske Srbije.

O značaju konstantne edukacije govorio je i Glavni podoficir Komande za obuku zastavnik prve klase Nenad Luković ukazujući da je podoficirska karijera odraz ličnih sposobnosti i znanja, a da samo najbolji pojedinici, koji se pored predviđenih kurseva i dodatno individualno usavršavaju, mogu zaista da budu nosioci razvoja Podoficirskog kora u budućnosti.

Obraćajući se polaznicima, uz želje za uspeh, general Radivojević je istakao da je ovaj Kurs samo jedan u nizu kurseva koji su predviđenim konceptom profesionalnog razvoja podoficira radi obezbeđivanja kvalitetnog podoficirskog kadra u Vojsci Srbije.

General Radivojević se osvrnuo na profesionalni razvoj podoficira i njihov status, razmatrajući njihova dosadašnja iskustva na početnim podoficirskim dužnostima, kao i uticaj stečenih znanja na kursevima koje su prethodno pohađali na kvalitet njihovog rada u jedinicama.

Završetkom Višeg kursa za podoficire polaznici će steći jedan od uslova za unapređenje u naredni čin što će im omogućiti dalje napredovanje u profesionalnoj karijeri. 

Povezane vesti