Команда за развој Расинске бригаде

Команда за развој Расинске бригаде (КзР Рсбр) је намењена за успостављање основе за нарастање и развијање оперативних способности ратне јединице.

Команда за развој Расинске бригаде се налази у гарнизону Крушевац, у касарни „Цар Лазар“.  

У саставу Команде за развој Расинске бригаде су команда, командна и логистичка чета.

Командант Команде за развој Расинске бригаде je пуковник Раде Рњаковић

Задаци КзР Рсбр


Задаци Команде за развој Расинске бригаде јесу:

  • изградња оперативних способности Расинске бригаде,
  • логистичка подршка,
  • обезбеђење објеката, покретних средстава и људства у гарнизону Крушевац.

У оквиру свеобухватних организацијско-формацијских промена извршених на нивоу Војске, Команда за развој Расинске бригаде формиранa је 1. децембра 2011. године преформирањем тадашњег Шестог центра за обуку, који је настао од 125. моторизоване бригаде.

Контакт


Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-020
Телефакс: +381 (0) 416-403
Мејл: kzrrsbr@vs.rs

Повезане вести