Uprava za logistiku

Uprava za logistiku (J-4) je intervidovska organizacijska jedinica Generalštaba namenjena za planiranje, organizaciju i realizaciju logističke podrške Vojske Srbije, komandovanje potčinjenim jedinicama i izgradnju njihove operativne sposobnosti.
U sastavu Uprave za logistiku su Odeljenje za operativno-logističke i opšte poslove, Odeljenje za snabdevanje, Odeljenje za saobraćaj i transport, Odeljenje za održavanje, Odsek za opštu logistiku, Odsek za infrastrastrukturu, Odsek za zdravstvo. Upravi za logistiku je neposredno potčinjena Centralna logistička baza.

Načelnik Uprave za logistiku je pukovnik Srđan Petković.

Zadaci Uprave za logistiku


Uprava za logistiku je nadležna za:

  • Planiranje i organizovanje sistema logističke podrške Vojske Srbije
  • Pravovremeno i neprekidno snabdevanje Vojske Srbije materijalnim sredstvima neophodnim za izvršenje misija i zadataka
  • Planiranje, organizovanje i kontrola održavanja tehničkih sredstava u Vojsci Srbije
  • Planiranje, organizacija i kontrola saobraćaja i transporta u Vojsci Srbije
  • Planiranje, organizovanje i kontrola delatnosti opšte logistike u Vojsci Srbije
  • Obezbeđenje adekvatnih uslova za život i rad ljudstva, smeštaj tehnike i materijalnih sredstava i izgradnja specifičnih vojnih objekata za realizaciju misija i zadataka Vojske Srbije.

Tradicije Uprave za logistiku


Uspostavljanjem funkcionalne organizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije 2005. godine, formirana je Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. Tada su, iz dva entiteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Crne Gore – Sektora za vojnoprivrednu deleatnost Ministarstva odbrane i Sektora za logistiku Generalštaba, formirana tri entiteta na strategijskom i operativnom nivou organizacije logistike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. To su bili Sektor za meterijalne resurse Ministarstva odbrane, Uprava za logistiku (G-4) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Komanda logistike.

Uprava za logistiku (G-4) ustrojena je kroz unutrašnje organizacione celine, odeljenja i samostalne odseke kojima su dodeljene nadležnosti svake od pojedinačnih logističkih funkcija.

Sa promenom naziva unutrašnjih organizacionih celina Generalštaba Vojske Srbije, 2007. godine, Uprava za logistiku dobija oznaku J-4 umesto G-4. Na ovaj način se afirmiše združeni operativni koncept kao osnovni način ostvarivanja misija i zadataka Vojske Srbije. Od 2012. godine Uprava za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije postaje nosilac funkcije „održavanje“ u sistemu odbrane Republike Srbije.

Kontakt


Adresa: Gardijska 9, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2064-100
Telefaks: +381 (0) 11 3006-259

Povezane vesti