Uprava za telekomunikacije i informatiku

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu telekomunikaciono-informatičkog (TkI) obezbeđenja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Uprava za TkI je nosilac telekomunikaciono-informatičke funkcije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

U sastavu Uprave za telekomunikacije i informatiku su Odeljenje za TkI obezbeđenje, Odeljenje za TkI sistem, Odeljenje za operativne i opšte poslove i Odsek za zaštitu informacija. Upravi su neposredno potčinjeni Brigada veze, Centar za komandno-informaciione sisteme i informatičku podršku i Centar za primenjenu matematiku i elektroniku.

Zadaci Uprave za TkI


Uprava za telekomunikacije i informatiku je nadležna za:

 • planiranje, organizovanje, koordinacija i kontrola telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • izradu sistemskih dokumenata za planiranje, organizaciju i identifikaciju telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja,
 • planiranje korišćenja radio-frekventnog spektra u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • izradu predloga i planova uređenja teritorije iz oblasti telekomunikaciono-informatičkih resursa za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije,
 • usklađivanje organizacije telekomunikaciono-informacionih sistema drugih imalaca u Republici Srbiji za potrebe odbrane zemlje,
 • organizaciju i funkcionisanje kancelarijskog poslovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • planiranje, projektovanje, primenu, modifikaciju i dogradnja informacionih sistema,
 • planiranje i projektovanje računarskih mreža i interneta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • planiranje i organizovanje kriptozaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i koordinacija između funkcionalnih sistema kriptozaštite u Republici Srbiji,
 • izdavanje elektronskih sertifikata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije,
 • personalizaciju elektronskih identifikacionih dokumenata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Tradicije Uprave za TkI


Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore, u čijem sastavu su bile Uprava veza i Uprava za informatiku, preformiran je 1. marta 2005. godine u Upravu ze vezu i informatiku (G-6) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.

Odlukom ministra odbrane, 15. decembra 2006. godine, Uprava za vezu i informatiku (G-6) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore preforimirana je u Upravu za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

Kontakt


Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3603-041
Telefaks: +381 (0) 11 3006-024

Povezane vesti