Одељење за финансије

Одељење за финансије (Ј-8) је организацијска јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за (1) обављање послова који се односе на финансијско пословање и (2) контролу над управљањем и коришћењем средстава у Војсци Србије.

У свом саставу Одељење за финансије има Одсек за финансијско пословање и Групу за анализе и извештавање.

Начелник Одељења за финансије (Ј-8) је потпуковник доцент др Радован Дамњановић.

Задаци Одељења за финансије


Одељење за финансије обавља задатке из области финансијког пословања, контроле и управљања кадром финансијске службе.

Финансијско пословање

 • Распоред буџетских средстава Војске Србије;
 • Анализе извршења финансијског пословања Војске Србије;
 • Састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;
 • Израда тромесечних планова извршења буџета и планирања прихода Војске Србије;
 • Разматрање могућности финансирања накнадних захтева;
 • Попис покретних ствари у Војсци Србије;
 • Израда докумената којима се успоставља систем финансијског управљања и контроле у Војсци Србије;
 • Припрема и израда мобилизацијских аката и докумената за рад финансијске службе у припреми мобилизације, у току мобилизације и за време ратног стања;
 • Давање објашњења, примедби и стручних мишљења о примени прописа из области финансијског и материјалног пословања.

Kонтрола

 • Контрола финансијског и материјалног пословања јединица и установа Војске Србије и
 • Учешће у екипама Генералштаба Војске Србије за контролу функционалних способности и усаглашености са законима, правилима и прописима.

Управљање кадром финансијске службе

 • Предлагање организације финансијске службе у Војсци Србије;
 • Предлагање распореда кадра финансијске службе у Војсци Србије и
 • Предлагање делокруга рада финансијске службе у Војсци Србије.

Традиције Одељења за финансије


Дана 8. новембра 1944. године формирано је Финансијско одељење при Повереништву народне одбране. Финансијско одељење Повереништва народне одбране постало је руководећи орган финансијске службе за целу НОВЈ. Истовремено су у свим командама формирани органи финансијске службе. Формирањем одељења, финансијска служба је по први пут у организацији војске на територији Југославије и правно конституисана као посебна служба.

Утицај законске регулативе из области јавних финансија Републике Србије на организациону структуру и функцију финансијске службе у Војсци почео је да се остварује 2005. године расформирањем Управе за материјално и финансијско пословање у Сектору за логистику Генералштаба Војске Србије и формирањем Одељења за финансије као организационе јединице Генералштаба Војске Србије, непосредно потчињене начелнику Генералштаба Војске Србије, као наредбодавцу одговорном за укупно распоређена средства Војсци Србије.

Садашња организациона структура Одељења за финансије (Ј-8) ГШ ВС успостављена је након организацијско-мобилизацијских промена у Војсци Србије, 2011. године.

Контакт


Адреса: Савска 25, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-868
Телефакс: +381 (0) 11 2063-537

Повезане вести