Управа за телекомуникације и информатику

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организовање, координацију и контролу телекомуникационо-информатичког (ТкИ) обезбеђења Министарства одбране и Војске Србије.
Управа за ТкИ је носилац телекомуникационо-информатичке функције у Министарству одбране и Војсци Србије.

У саставу Управе за телекомуникације и информатику су Одељење за ТкИ обезбеђење, Одељење за ТкИ систем, Одељење за оперативне и опште послове и Одсек за заштиту информација. Управи су непосредно потчињени Бригада везе, Центар за командно-информациионе системе и информатичку подршку и Центар за примењену математику и електронику.

Задаци Управе за ТкИ


Управа за телекомуникације и информатику је надлежна за:

 • планирање, организовање, координација и контрола телекомуникационо-информатичког обезбеђења у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • израду системских докумената за планирање, организацију и идентификацију телекомуникационо-информатичког обезбеђења,
 • планирање коришћења радио-фреквентног спектра у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • израду предлога и планова уређења територије из области телекомуникационо-информатичких ресурса за потребе Министарства одбране и Војске Србије,
 • усклађивање организације телекомуникационо-информационих система других ималаца у Републици Србији за потребе одбране земље,
 • организацију и функционисање канцеларијског пословања у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • планирање, пројектовање, примену, модификацију и доградња информационих система,
 • планирање и пројектовање рачунарских мрежа и интернета у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • планирање и организовање криптозаштите у Министарству одбране и Војсци Србије и координација између функционалних система криптозаштите у Републици Србији,
 • издавање електронских сертификата за потребе Министарства одбране и Војске Србије,
 • персонализацију електронских идентификационих докумената за потребе Министарства одбране и Војске Србије.

Традиције Управе за ТкИ


Сектор за везу, информатику и електронска дејства Генералштаба Војске Србије и Црне Горе, у чијем саставу су биле Управа веза и Управа за информатику, преформиран је 1. марта 2005. године у Управу зе везу и информатику (Г-6) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.

Oдлуком министра одбране, 15. децембра 2006. године, Управа за везу и информатику (Г-6) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе префоримирана је у Управу за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије.

Контакт


Адреса: Рашка 2, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3603-041
Телефакс: +381 (0) 11 3006-024

Повезане вести