Uprava za planiranje i razvoj

Uprava za planiranje i razvoj (J-5) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za dugoročno planiranje upotrebe, projektovanje organizacije, pripremu mobilizacije Vojske i opremanje naoružanjem i vojnom opremom.
U sastavu Uprave za planiranje i razvoj su Odeljenje za planiranje upotrebe, Odeljenje za organizaciju i mobilizaciju, Odeljenje za razvoj i opremanje i Odeljenje za operativne i opšte poslove. Upravi je neposredno potčinjen Tehnički opitni centar.

Načelnik Uprave za planiranje i razvoj (J-5) je brigadni general Milan Popović.

Zadaci Uprave za planiranje i razvoj


Uprava za planiranje i razvoj je nadležna za:

 • preventivno planiranje upotrebe Vojske,
 • učešće u planiranju odgovora na krize,
 • pružanje strategijskih vojnih saveta u vezi s upotrebom Vojske,
 • izradu strategijsko-operativnih procena od značaja za upotrebu Vojske i razvoj, revizija, koordinacija, distribucija i čuvanje planova upotrebe Vojske,
 • projektovanje sastava i organizacijskih celina komandi i jedinica Vojske,
 • definisanje elemenata organizacijskog razvoja komandi i jedinica Vojske,
 • praćenje i analiza organizacijskih postupaka i promena u komandama i jedinicama Vojske,
 • predlaganje organizacijskih postupaka i promena u Vojsci,
 • učešće u izradi dokumenata i propisa iz oblasti organizacije u Vojsci, izrada naredbi za realizaciju odluka za organizacijsko-mobilizacijske promene (OMP) i praćenje realizacije OMP u Vojsci,
 • definisanje elemenata mobilizacijskog razvoja komandi i jedinica Vojske i dostavljanje predloga,
 • planiranje i organizovanje mobilizacije Vojske,
 • izradu, ažuriranje i čuvanje Plana mobilizacije Generalštaba i vođenje evidencije, ažuriranje i čuvanje dokumenata organizacije i dokumenata za praćenje organizacije Vojske,
 • izradu planova naučnoistraživačkog rada za Vojsku Srbije,
 • izradu studija i planova opremanja Vojske naoružanjem i vojnom opremom (NVO), ubojnim sredstvima (UbS) i nastavnim materijalnim sredstvima (NMS),
 • izradu taktičkih studija i prethodnih analiza razvoja NVO, UbS i NMS,
 • izradu programa realizacije razvoja, NIR-a i modernizacije NVO, UbS i NMS,
 • učešće u verifikaciji kvaliteta i izrada rešenja za usvajanje NVO, UbS i NMS,
 • izradu referata za nabavku NVO, UbS i NMS,
 • izradu kriterijuma i normi pripadanja i popuna komandi i jedinica NVO, UbS i NMS, davanje saglasnosti za oglašavanje viškova (i rashodovanje) NVO, UbS i NMS,
 • planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrola realizacije zadataka Tehničkog opitnog centra (TOC),
 • izradu naređenja i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti u procesu planiranja i realizacije zadataka TOC,
 • kontrolu komandi i jedinica po pitanjima iz svoje nadležnosti i učešće u kontroli i ocenjivanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske iz svoje nadležnosti.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefoni: +381 (0) 11 2063-833, 3005-073
Telefaks: +381 (0) 11 3005-053

Povezane vesti